Where

where yan tümcesi bir sorgu ifadesinden veri kaynağından hangi verilerin döndürüleceğini belirtilmesi için kullanılır. Sorgularda koşul olarak adlandırılır. Boolean türde veri kaynağından sorgulama yapar. Belirtilen koşullara uyan verilerin geri dönmesini sağlar.

where yan tümcesi tek bir sorgu içerisinden birden fazla kullanılabilir. Farklı veri türlerinden tek bir yan tümce ile birden fazla koşul eklenebilir.