Aggregate

Aggregate() anahtar sözcüğü, koleksiyonda bulunan sayısal değerlere belirtilen  işleme göre hesaplanmasını sağlar. Toplama, çarpma vb. işlemler ile koleksiyonda bulunan bütün değerler aynı işleme tabi tutularak sonuç elde edilir.

C# Linq Aggregate Metodu


Kod Çıktısı

24

Dene