All

All() anahtar sözcüğü ile koleksiyonda bulunan tüm veriler içerisinde belirlenen koşullara göre kayıt olup olmadığını döner. Geriye dönen değer true ise kayıt var, false ise kayıt yok anlamındadır.

C# Linq All Metodu

Koleksiyondaki tüm öğelerin belirtilen koşulu karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

    result1 : Tüm öğelerda French varmı?
    result2 : Tüm öğeler 'R' ile mi başlıyor?
    result3 : Tüm öğelerde 'n' harfi var mı?


Kod Çıktısı

False False True

Dene