Any

Any() anahtar sözcüğü koleksiyonda bulunan verilerin olup olmadığını kontrol eder.

C# Linq Any Metodu

    Tanımlanan int türündeki dizideki değerlerin belirlenen koşullara göre koleksiyonda olup olmadığı kontrol edilir. Koşula uygun değer var ise True, yok ise False sonucu döner.


Kod Çıktısı

(Koleksiyonda en az bir kayıt var) True (Koleksiyonda koşulu sağlayan değer yok) False (Koleksiyonda koşulu sağlayan değer var) True (Koleksiyonda koşulu sağlayan en az bir değer var) True (Koleksiyonda koşulu sağlayan değer var) True

Dene