AsEnumerable

AsEnumerable() anahtar sözcüğü koleksiyonu IEnumerable a dönüştürür.

C# Linq AsEnumerable Metodu

AsEnumerable anahtar sözcüğü ile string türündeki List'i IEnumerable türüne dönüştürme örneği aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

February March May June July August September October November December

Dene