Average

Average() anahtar sözcüğü bir koleksiyonda bulunan sayısal değerlerin ortalamasını döndürür.

C# Linq Average Metodu

Average anahtar sözcüğü ile koleksiyonda bulunan sayı değerlerinin ortalamasını hesaplar. Dizide bulunan tamsayı değerlerinin ortalamasını ekrana yazan program aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

15

Dene