Cast

Cast() anahtar sözcüğü özel tipler ile dolu olan koleksiyondaki verileri belirtilen tipe atayarak, tek tipte yeni bir koleksiyon olarak sunar.

C# Linq Cast Metodu


Kod Çıktısı

February March May June July August September October November December

Dene