Count

Count() anahtar sözcüğü koleksiyonda bulunan verilerin sayısını verir.

C# Linq Count Metodu

Count anahtar sözcüğü bir koleksiyon içerisinde ki eleman sayısını verir. Dizideki eleman sayısını ekrana yazan program aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

10

Dene