DefaultIfEmpty

DefaultIfEmpty() anahtar sözcüğü koleksiyon bulunan varsayılan öğeyi döndürür. Koleksiyon boş ise varsayılan değer tipi döndürülür.

C# Linq DefaultIfEmpty Metodu

DefaultIfEmpty anahtar sözcüğü ile belirtilen koleksiyon boş ise varsayılan koleksiyon türüyle geriye döner.


Kod Çıktısı

True True True

Dene