Distinct

Distinct() anahtar sözcüğü koleksiyon içerisinde bulunan tekrarlayan kayıtların gösterilmesini engeller.

C# Linq Distinct Metodu

Koleksiyonda bulunan verilerin tekrarlayan kayıtların tekrarlanmamasını sağlar. Koleksiyonda bulunan günlerde tekrarlayan günler mevcut ve aşağıdaki örnekte tekrarlayan kayıtların ekrana yazılması engellenir.


Kod Çıktısı

Monday Tuesday Wednesday Thursday Sunday Saturday

Dene