ElementAtOrDefault

ElementAtOrDefault() anahtar sözcüğü, bir koleksiyonda bulunan verilerin index değerine göre getirilmesini sağlar. Ancak verilen index değeri koleksiyon aralığı dışında ise varsayılan değeri döner.

C# Linq ElementAtOrDefault Metodu

ElementAtOrDefault anahtar sözcüğü ile dizi içerisinde bulunan elemanların index sırasına göre tek eleman dönmesini sağlar. istenilen dizi numarasındaki eleman dizide yok ise sıfır döner.


Kod Çıktısı

3 0

Dene