Except

Except() Anahtar sözcüğü, iki koleksiyonda bulunan verilerin sadece ilk koleksiyonda olup ikinci koleksiyonda olmayan kayıtları listeler.

C# Linq Except Metodu

Except anahtar sözcüğü ile iki koleksiyon birleştirilir ve bu birleştirme sonucunda sadece ilk koleksiyonda bulunan ve ikinci koleksiyonda bulunmayan değerler listesini ekrana verir.


Kod Çıktısı

a b

Dene