FirstOrDefault

FirstOrDefault() anahtar sözcüğü koleksiyonda bulunan verilerin ilk değerini döner. Eğer koleksiyonda veri yok ise Default olarak varsayılan değeri döner.

FirstOrDefault() metodu System.Linq kütüphanesinde bulunur. Visual Studio'unu IntelliSense özelliğindedir. IEnumerable, List, IQuerable, array vb. koleksiyonlarda kullanılır.

C# Linq FirstOrDefault Metodu

Koleksiyonda bulunan değerlerden ilk olanı yada default değeri döner. İlk koleksiyonda bulunan değeri dönerken, ikinci koleksiyonda herhangi bir değer bulunmadığından null döner.


Kod Çıktısı

Turkey

Dene