FirstOrDefault

FirstOrDefault() anahtar sözcüğü koleksiyonda bulunan verilerin ilk değerini döner. Eğer koleksiyonda veri yok ise Default olarak varsayılan değeri döner.

C# Linq FirstOrDefault Metodu

Koleksiyonda bulunan değerlerden ilk olanı yada default değeri döner. İlk koleksiyonda bulunan değeri dönerken, ikinci koleksiyonda herhangi bir değer bulunmadığından null döner.


Kod Çıktısı

Turkey

Dene