GroupBy

GroupBy() anahtar sözcüğü koleksiyondaki verilerin gruplanması için kullanılır.

C# Linq GroupBy Örnek Uygulama

GroupBy() anahtar sözcüğü ile dizide bulunan verilerin ortak alanlarına göre gruplanması sağlanır. Aşağıdaki örnekte, koleksiyonda bulunan rakamlar iki ye tam bölünebilme durumuna göre gruplanmıştır. 1. grup ikiye tam bölünemeyen, ikinci grup ise ikiye tam bölünenler olarak ekrana çıktı verir.


Kod Çıktısı

Group: 1 Group Item: 1 Group Item: 3 Group Item: 5 Group Item: 7 Group Item: 9 Group: 0 Group Item: 2 Group Item: 4 Group Item: 6 Group Item: 8 Group Item: 10

Dene