Last

Last() anahtar sözcüğü bir koleksiyonda bulunan son elemanı alır. Koleksiyon boş ise null döner.

C# Linq Last Metodu

Last anahtar sözcüğü ile dizide bulunan elemanların son elemanını ekrana veren örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

Dizideki son değer: 5

Dene