Min

Min() anahtar sözcüğü koleksiyon içerisinde bulunan sayısal değerlerin ün küçük olanını verir.

C# Linq Min Metodu

Min anahtar sözcüğü ile koleksiyonda bulunan sayı değerlerinin en küçük olan veriyi bulur. Dizide bulunan tamsayı değerlerinin en küçük olan değeri ekrana yazan program aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

1

Dene