OfType

OfType() anahtar sözcüğü özel tipler ile dolu olan koleksiyondaki verilerin belirtilen tipte listelenmesi sağlar.

C# Linq OfType Metodu

OfType anahtar sözcüğü ile dizi içerisinde bulunan object değerlerden sadece belirtilen tipteki değerleri alıp yeni koleksiyonda oluşturur. Dizide bulunan string, int ve Decimal türündeki verilerden sadece int türündeki verilerin yeni bir koleksiyon olarak verilmesi örneği aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

5 75

Dene