OrderByDescending

OrderByDescending() anahtar sözcüğü koleksiyonda bulunan verilerin belirtilen parametrelerine göre azalan olarak listelenmesini sağlar.

C# Linq OrderByDesceding Metodu

Tanımlanan int türündeki dizideki değerlerin azalarak sıralanması sağlayan kod aşağıdaki gibidir. OrderByDesceding() anahtar sözcüğü sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanmasını sağlar.


Kod Çıktısı

12 9 7 6 5 2 1

Dene