Range

Range() anahtar sözcüğü belirtilen iki değer arasındaki tam sayı değerlerinin koleksiyon halinde dönmesini sağlar.

C# Linq Range Metodu

Range anahtar sözcüğü ile Enumerable üzerinden girilen ilk alan başlangıç tamsayısı ve ikinci alan ise başlangıçtan itibaren verilen değer kadar bir artarak ekrana yazan program aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

6 7 8 9 10 11

Dene