Repeat

Repeat() anahtar sözcüğü, Yenilenen değerleri belirtilen adette bir koleksiyonda listelenmesini sağlar. Bu değerler tekrarlananacak olan kayıtlardır. Repeat() anahtar sözcüğünde birinci argüman tekrarlanacak olan kelime, ikinci argüman ise kaç defa tekrarlanacağı sayısını ifade eder.

C# Linq Repeat Metodu

Repeat anahtar sözcüğü ile belirlenen değerin belirlenen adet kadar çoğaltılmasını sağlar. String içerisinde tanımlanan değerin on adet kadar çoğaltılarak alt alta ekrana yazılması örneği aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

February February February February February February February February February February

Dene