Reverse

Reverse() anahtar sözcüğü System.Linq kütüphanesinde bulunur. Koleksiyon içerisinde bulunan verilerin listelenme sırasını değiştirme özelliğine sahiptir. Koleksiyondaki verilerin tersine sıralanmasını sağlar.

C# Linq Reverse Metodu

Reverse anahtar sözcüğü ile dizide bulunan elemanları tersten sıralamak için kullanılır.


Kod Çıktısı

5 6 2 4 3 1

Dene