SelectMany

SelectMany() anahtar sözcüğü iki koleksiyonda bulunan ortak alanlara göre birleştirilmesi sonucunda yeni koleksiyon oluşturur.

SelectMany() System.Linq.Enumerable kütüphenesinde bulunur. SelectMany() anahtar sözcüğü ile iki boyutlu bir diziyi tek bir değerler dizisine dönüştürebilir.

C# Linq SelectMany Metodu


Kod Çıktısı

Country: Turkey - Number: 1 Country: Turkey - Number: 2 Country: France - Number: 1 Country: France - Number: 2 Country: Russian - Number: 1 Country: Russian - Number: 2 Country: India - Number: 1 Country: India - Number: 2

Dene