SequenceEqual

SequenceEqual() anahtar sözcüğü iki koleksiyonda bulunan öğelerin bir birine eşit olup olmamasını döner. Birinci koleksiyonun öğeleri, ikinci koleksiyonunu öğelerine eşit ise true değilse false döner.

C# Linq SequenceEqual Metodu

SequenceEqual anahtar sözcüğü değerler, koleksiyonlar gibi verilerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eden bir metotdur. Örnekte olduğu gibi dizide bulunan elemanların sırası ve büyük küçük harf kontrolü dahil eşitlik kontrol edilmektedir.

result3 sonucu dizideki elemanların index sırası ve büyük küçük harf olarak birbirine eşit olması nedeni ile True olarak dömüş ve diğer sonuçlar ise eşitlik olmadığında False olarak dönmüştür.


Kod Çıktısı

False False True False

Dene