SingleOrDefault

SingleOrDefault() anahtar sözcüğü koleksiyon içerisinde bulunan öğelerden tek öğe döndürür. Koleksiyon boş ise varsayılan değer döner.

C# Linq SingleOrDefault Metodu

SingleOrDefault anahtar sözcüğü ile dizi içerisinde bulunan elemanlardan belirlenen koşula göre sadece bir tanesinin gelmesini sağlar. Örnekte int dizisinde bulunan elemanlardan belirlenen koşul uyuyor ise o eleman, belirlenen koşulda eleman yok ise sıfır döner. Uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

2 0

Dene