Skip

Skip() anahtar sözcüğü koleksiyon içerisinde bulunan verilerin başlangıç index'ini belirler. Belirlenen index numarasından sonraki verileri getirir.

C# Linq Skip Metodu

Koleksiyonda bulunan verilerin ekrana getirilme index'inin belirlendiği metotdur. months dizisinde bulunan verilerden 5. index ten sonraki verileri ekrana yazan örnek aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

August September October November December

Dene