Sum

Sum() anahtar sözcüğü koleksiyon içerisinde bulunan sayısal değerlerin toplanmasını sağlar.

C# Linq Sum Metodu

Sum anahtar sözcüğü ile koleksiyonda bulunan sayı değerlerinin toplamını sağlayan metotdur. Dizide bulunan tamsayı değerlerinin toplamını ekrana yazan program aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

244

Dene