Take

Take() anahtar sözcüğü koleksiyon içerisinden listelenecek olan veri adedini belirtir. Sql Sorgu cümleciğinde Top() anahtar sözcüğüne eş değerdir.

C# Linq Take Metodu

Take anahtar sözcüğü ile dizide bulunan verileri başlangıç index'in den itibaren tanımlanacak olan adet kadarını ekrana yazan program aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

1 2 3 4 5

Dene