TakeWhile

TakeWhile() anahtar sözcüğü Koleksiyon da bulunan verilerin, belirlenen koşul neticesinde listelenmesini sağlar.

C# Linq TakeWhile Metodu

TakeWhile anahtar sözcüğü ile koşul eklenerek dizide bulunan verileri başlangıç index'in den itibaren tanımlanacak olan adet kadarını ekrana yazan program aşağıdaki gibidir. 


Kod Çıktısı

February March

Dene