ThenBy

ThenBy() anahtar sözcüğü ile bir koleksiyon içerisinde çoklu sıralama yapılması için sağlanır.

Öncelikle koleksiyon OrderBy() yada OrderByDesceding() anahtar sözcüğü ile sıralanmalıdır. Bu sıralamanın ardından ThenBy() anahtar sözcüğü ile sıralama yapılır. ThenBy() anahtar sözcüğü içerisinden tanımlanan lambda sorgusuna göre artan olarak koleksiyon sıralanır.

ThenBy ile Kolesiyon Çoklu Sıralama

Koleksiyonda bulunan şehir listelerinin En az karakter sayılı olan şehirlerin, harf sırasına göre artan şekilde sıralanması örneğini hazırlanacak. OrderBy() anahtar sözcüğü ile en az karaktere göre sıralama yapılır. Oluşan bu yeni koleksiyonda tekrar sıralama yapmak için ThenBy() anahtar sözcüğü kullanılır.

Örnek aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

Bursa Hatay İzmir Ankara Edirne Mardin İstanbul

Dene
ThenBy ile Koleksiyonda bulunan Birden Fazla Eleman İle Çoklu Sıralama

Koleksiyonda bulunan ad ve yaş alanlarına göre Ad a göre artan ve yaşa göre artan bir sıralama örneği yapılacak. OrderBy() anahtar sözcüğü ile FirstName, ThenBy() anahtar sözcüğü ile Age olarak tanımlandığında artan sıralamaya göre FirstName ve Age alanlarına göre yeni bir koleksiyon oluşacaktır.

Örnek aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

İsmail KARTAL Age:28 İsmail YILDIZ Age:35 Orhan ÖZ Age:32 Yılmaz ER Age:25

Dene