ThenByDescending

ThenByDescending() anahtar sözcüğü koleksiyon içerisinde bulunan verilerin çoklu sıralaması için kullanılır.

Öncelikle koleksiyon OrderBy() yada OrderByDesceding() anahtar sözcüğü ile sıralanmalıdır. Bu sıralamanın ardından ThenByDescending() anahtar sözcüğü ile sıralama yapılır. ThenByDescending() anahtar sözcüğü içerisinden tanımlanana lambda sorgusuna söre artan olarak sıralanır.

ThenByDescending ile Çoklu Sıralama

ThenByDescending() anahtar sözcüğü ile koleksiyonda bulunan verilerin harf uzunluğuna göre azalan ve değere göre artan sıralama örneği aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

Bursa Hatay İzmir Ankara Edirne Mardin İstanbul

Dene