ToArray

ToArray() anahtar sözcüğü koleksiyonda bulunan verileri diziye dönüştürür.

C# Linq ToArray Metodu

List vb. koleksiyonda bulunan veriler ToArray() anahtar sözcüğü ile diziye dönüştürülür.


Kod Çıktısı

Type: Int32[] 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dene