ToDictionary

ToDictionary() anahtar sözcüğü koleksiyonda bulunan verilerin Key ve Value değerleri tanımlanarak Dictionary dönüştürür.

C# Linq ToDictionary Metodu

ToDictionary anahtar sözcüğü ile dizide bulunan verileri Dictionary türüne dönüştürmek için kullanacağız. Dizi elemanları Key, dizi elemanlarının ikiye bölünebilme durumları Value olacak şekilde yeni bir veri türü oluşturulması örneği aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

[1, True] [2, False] [3, True] [4, False] [5, True] [6, False] [7, True] [8, False] [9, True]

Dene