ToLookup

ToLookup() anahtar sözcüğü koleksiyonu indexlemeye izin veren yeni bir veri yapısı döndürür. Koleksiyonu One To Many (Bire-Çok) olarak gruplayarak key üzerinden erişilmesini sağlar.

C# Linq ToLookup Metodu

ToLookup anahtar sözcüğü ile dizide bulunan elemanların karakter uzunluğuna göre gruplanması örneği aşağıdaki gibidir. ToLookup ile dizideki elemanlar karakter uzunluğuna göre gruplanmıştır.  lookup[8] içerisinde bulunan sekiz rakamı ile sekiz olarak gruplanmış olan dizi elemanlarını getirir.


Kod Çıktısı

8 = February 8 = November 8 = December

Dene