Union

Union() anahtar sözcüğü iki koleksiyonda bulunan verilerin tekrarlayanları olmadan, koleksiyon verilerini geri döner.

C# Linq Union Metodu

Farklı iki koleksiyonda bulunan verilerin tekrarlayanlarını dahil etmeden yeni bir koleksiyon oluşturur. Örnekte bulunan iki koleksiyonda da aynı değerler mevcuttur. Union ile bu koleksiyonlar birleştirilir ve tekrarlayan değerler yeni oluşan koleksiyonda bulunmaz.


Kod Çıktısı

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday Saturday

Dene