Zip

Zip() anahtar sözcüğü iki tane koleksiyonun index sıralamalarına göre birleştirilmesini sağlar.

İlk koleksiyon Zip() anahtar sözcüğü ile başlayıp ikinci listeyide Zip() anahtar sözcüğü içerisindeki bölüme lambda sorgusu olarak tanımlanır. Oluşturulan Zip listeleri index sıralarına göre numaralandırır ve bu numara sonucunda listeler birleştirilir.

Linq Zip ile iki listesini birleştirilmesi

Oluşturulmuş olan personel ve departman koleksiyonlarının Zip ile numaralandırılarak birleştirilmesini sağlayacağız. Personel listesi ve departman listesi hazırlanır. Bu listede bulunan kayıtlar index numaralarına göre birbirlerinin birleşeceği sırada olmalıdır.

birinci listede Zip opertörü kullanılır. İkinci liste Zip operatörünün lambda kısmında linq olarak tanımlanır. Daha sonra ise iki listenin parametrelerine erişim sağlanır. 


Kod Çıktısı

Hüseyin AKKAYA - Muhasebe Orhan Gül - Bilgi İşlem Yıldırım Beyazıd - Hukuk

Dene
Linq Zip ile İki Listenin Değerilerinin Toplanması

Linq Zip operatörü ile iki dizide bulunan sayıların toplanması yapan method aşağıdadır.


Kod Çıktısı

15 24 38 42 57 66

Dene