Zip

Zip() anahtar sözcüğü iki tane koleksiyonun index sıralamalarına göre birleştirilmesini sağlar.

Linq Zip ile İki Listenin Değerilerinin Toplanması

Linq Zip operatörü ile iki dizide bulunan sayıların toplanması yapan method aşağıdadır.


Kod Çıktısı

15 24 38 42 57 66

Dene