Aggregation

LINQ Aggregation Metotları

  • LINQ Sum - Koleksiyondaki tam sayıların toplar.
  • LINQ Max - Koleksiyondaki en büyük sayısal elemanı bulur.
  • LINQ Min - Koleksiyondaki en küçük sayısal elemanı bulur.
  • LINQ Count - Koleksiyondaki eleman sayısını Int32 türünde verir.
  • LINQ LongCount - Koleksiyondaki eleman sayısını Int64 türünde verir.
  • LINQ Average - Koleksiyondaki sayısal değerlerin ortalamasını hesaplar.
  • LINQ Aggregate - Koleksiyondaki sayısal değerlerin toplar.