Concat

Concat() anahtar sözcüğü iki tane koleksiyonun elemanlarını birleştirir. İlk koleksiyonun elemanlarından sonra ikinci koleksiyonun elemanları listelenecek şekilde yeni bir koleksiyon oluşur.

C# Linq Concat Metodu

Concat anahtar sözcüğü ileiki koleksiyondaeki elemanların sırası ile birleştirilmesi sağlar.


Kod Çıktısı

A B C D E F G H

Dene