Contains

Contains() anahtar sözcüğü koleksiyonda bulunan verilerin, belirlenen koşula göre olup olmadığını kontrol eder.

System.Linq namespace kütüphanesinden beslenir. Koleksiyon üzerinde Contains() anahtar sözcüğü kullanıldığında dönen değer tipi boolean'dır(true, false).  Koleksiyon içerisinde ki veriler kontrol edilir. Veri var ise true, yok ise false değeri döner.

C# Linq Contains Metodu

    Tanımlanan int türündeki List'te değerin olup olmadığı kontrol edilir. Koşula uygun değer var ise True, yok ise False sonucu döner.


Kod Çıktısı

True

Dene