Conversion

Linq Conversion Metotları

AsEnumerable
Koleksiyonu IEnumerable olarak döndürür
AsQueryable
Koleksiyonu IQueryable olarak döndürür ve IEnumerable özellikleri özellikleri de bulunur.
Cast
Koleksiyonda bulunan veri türünü, yeni bir koleksiyonda belirlenen veri türüne dönüştürür.
OfType
Koleksiyonda bulunan belirli türdeki verileri yeni bir koleksiyon olarak döndürür.
ToArray
Koleksiyonu diziye dönüştürüri
ToDictionary
Koleksiyon öğelerini Key, Value olacak şekilde Dictionary'e dönüştürür.
ToList
Koleksiyonu List' e dönüştürür.
ToLookup
Koleksiyonu indexlemeye izin veren yeni bir veri yapısı döndürür.