Cross Join

    Cross Join ilişkili tablolardaki tüm kayıtları çapraz birleşim olarak listeler. Ortak bir alan belirtilmez ve On ifadesi kullanılmaz. İki yada daha fazla tabloda, ilk tablo satır sayısı kadar diğer tablolardaki kayıtlar çarpılarak listelenir.

Cross Join Kullanımı

    Cross Join ilişkili tablolardaki birinci tabloda bulunan kayıtları ikinci tabloda bulunan kayıtlar ile çapraz birleştirerek yeni bir koleksiyon geriye döner.

    C# linq ile Cross join örneğini görelim. list1 ve list2 koleksiyonlarını join ve on anahtar sözcükleri kullanmadan yazılır. list1 de bulunan her bir öğe, list2 de bulunan her öğe için çapraz olarak eşleşir. Ortaya çıkan yeni koleksiyon aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

{ l1 = A1, l2 = B1 } { l1 = A1, l2 = B2 } { l1 = A1, l2 = B3 } { l1 = A2, l2 = B1 } { l1 = A2, l2 = B2 } { l1 = A2, l2 = B3 } { l1 = A3, l2 = B1 } { l1 = A3, l2 = B2 } { l1 = A3, l2 = B3 } { l1 = A4, l2 = B1 } { l1 = A4, l2 = B2 } { l1 = A4, l2 = B3 }

Dene