GroupJoin

GroupJoin() anahtar kelimesi iki koleksiyonda bulunan ortak alanlara göre eşleştirilerek birleştirir.

C# Linq GroupJoin Metodu

GroupJoin anahtar kelimesi ile iki tane koleksiyonun ortak alanları ile yeni bir koleksiyon oluşturulur. Products ve Countries koleksiyonlarında ProductId ile birleştirilerek yeni bir koleksiyon oluşturulması örneği aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

Leptops 10 - Turkey ---------------------- Tablests 20 - Russian ---------------------- Desktops 30 - India ---------------------- Monitors 40 - Avusturalia ---------------------- PC Games 50 - China ----------------------

Dene