Empty

Empty() anahtar sözcüğü hiçbir öğe içermeyen bir koleksiyon oluşturur. Koleksiyonda herhangi bir öğe gönderilmesi istenmediği taktirde kullanılır.

C# Linq Empty Metodu

Empty anahtar sözcüğü ile boş bir koleksiyon oluşturulur.


Kod Çıktısı

System.Int32[] True

Dene