Group Join

    Group Join iki tablodaki eşleşen öğelere göre grup olarak birleştirilerek yeni bir koleksiyon oluşturur.  Birleşim için Into anahtar sözcüğü kullanılır. Tablo ilişkileri gruplanarak iç içe koleksiyonlar ortaya çıkarılabilir.

Group Join Kullanımı

    Group Join iki tablodaki eşleşen öğelere göre yeni bir koleksiyon oluşturur. Bu koleksiyon ile iki ayrı tabloda olan kayıtları iç içe koleksiyon olarak verebilir.

    C# linq ile Group join örneğini görelim.  list1 ile list2 koleksiyonlarını group join ile birleştirilmesi için equals anahtar sözcüğü ile into anahtar sözcüğü kullanılır. list1 de bulunan öğeler ile list2 de bulunan öğeler eşleştirildiğinde eşleşen bu öğeler into anahtar sözcüğünde tanımlanan değişkene atanır. into değişkeninide bulunan değerler ise yeni bir koleksiyonda list1 ile içiçe olarak yeni bir koleksiyon olarak ortaya çıkar. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

A1 -------------------- A2 -------------------- A3 A3 -------------------- A4 A4 --------------------

Dene