IEnumerable

IEnumerable<T> genel bir interface'dir. IEnumerable koleksiyonları sorgulanabilir özelliğe sahiptir. Foreach ifadesi ile de döngü içerisinde verilerine erişilir. IEnumerable anahtar sözcüğü kendisini destekleyen tüm nesnelerden miras alan bir arabirimdir.

Linq sorguları IEnumerable<T> yada IQueryable<T> olarak türetilir. Linq sorguları çalıştırıldığında Sıfır kayıt yada daha fazla kayıt listelenir.