Inner Join

    Inner Join ilişkisel veri tabanlarında iç birleştirme işlemleri için kullanılır. Birinci koleksiyon ile ikinci koleksiyonda bulunan eş öğelerin birbirine bağlanmasıyla yeni bir koleksyon ortaya çıkmasını sağlar. Inner Join ile iki koleksiyonda bulunan ve sadece eşleşen öğelerin listesini geriye döner.  Birden fazla koleksiyon eş öğelerinin Inner Join ile eşlenmesi sağlanabilir.

Group Join Kullanımı

    Group Join iki tablodaki eşleşen öğelere göre yeni bir koleksiyon oluşturur. Bu koleksiyon ile iki ayrı tabloda olan kayıtları iç içe koleksiyon olarak verebilir.

    C# linq ile Group join örneğini görelim.  list1 ile list2 koleksiyonlarını group join ile birleştirilmesi için equals anahtar sözcüğü ile into anahtar sözcüğü kullanılır. list1 de bulunan öğeler ile list2 de bulunan öğeler eşleştirildiğinde eşleşen bu öğeler into anahtar sözcüğünde tanımlanan değişkene atanır. into değişkeninide bulunan değerler ise yeni bir koleksiyonda list1 ile içiçe olarak yeni bir koleksiyon olarak ortaya çıkar. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

A1 -------------------- A2 -------------------- A3 A3 -------------------- A4 A4 --------------------

Dene