Left Join

    Left Outer Join koleksiyonlarda sol dış birleşimi sağlar. Birinci koleksiyonda bulunan tüm elemanlar ile ikinci koleksiyonda bulunan ve ortak öğeler ile eşleşen verileri listelenir.


Left Join Kullanımı

    Left Join koleksiyonlarda birinci koleksiyonun tüm elemanları ile ikinci koleksiyonunu eşleşen elemanlarını listeler.

    C# linq ile inner left join örneğini görelim.  List1 de bulunan elemanlar ile list2 de bulunan elemanlar ortak öğelerine göre equals ile ilişkilendirilirler. Devamında into deyimi ile Left Join yapısı kurulmuş olur. List1 de bulunan tüm elemanlar ile list2 de bulunan sadece ortak elemanların listesi geriye döner. Left Join ile list1 ve list2 birleşiminden geriye dönen değerler aşağıda örnekteki gibidir.


Kod Çıktısı

Bir İki Üç Dört Beş On

Dene