Select

Select() anahtar sözcüğü ile koleksiyonda bulunan elementler kullanılarak yeni bir koleksiyon oluşturulur. 

C# Linq Select Metodu

Koleksiyonlarda bulunan değerlerin Select ile seçim yapılabilinir ve seçilen alanlar üzerinde işlem yapılabilir. Örnekte olduğu gibi koleksiyonda bulunan veriler üç ile çarpılarak ekrana yazdırılıyor.


Kod Çıktısı

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Dene