Where

Where() anahtar kelimesi sorgularda filtreleme için kullanılır. System.Linq kütüphanesinde bulunur. Gereric type özelliğine sahiptir. Koleksiyon öğelerini filtreleyen bir yöntemdir. Lambda ile yazılan Where() anahtar sözcüğü ile koleksiyondaki veriler filtrelenir.

Linq Where Sorgusu


Kod Çıktısı

Ürün Adı: Elma - Ürün Fiyatı: 4 Ürün Adı: Üzüm - Ürün Fiyatı: 7 Ürün Adı: Kiraz - Ürün Fiyatı: 9

Dene
Birden Fazla Koşul İle Linq Sorgu Yazma

LINQ where koşulunda birden fazla operatör kullanılarak sorgu yazılabilir. Price>3 ile fiyatı 3'ten büyük olan ve CategoryName=="Meyve" ile Kategori Adı Meyve olan verilerin yeni bir koleksiyonda listelenmesi sağlanmıştır.


Kod Çıktısı

Elma Üzüm Kiraz

Dene